Læs i næste nummer - - Notitser - nr. 05 - 2004 - side 119