Læs i næste nummer - - Notitser - nr. 08 - 2007 - side 255