Læs i næste nummer - - Notitser - nr. 06 - 2007 - side 191