Læs i næste nummer - - Notitser - nr. 02 - 2007 - side 63