Læs i næste nummer - - Notitser - nr. 10 - 2006 - side 319