Læs i næste nummer - - Notitser - nr. 03 - 2004 - side 71