Læs i næste nummer - - Notitser - nr. 09 - 2006 - side 287