Læs i næste nummer - - Notitser - nr. 07 - 2006 - side 223