Læs i næste nummer - - Notitser - nr. 05 - 2006 - side 159