Læs i næste nummer - - Notitser - nr. 04 - 2006 - side 127