Læs i næste nummer - - Notitser - nr. 03 - 2006 - side 93