Læs i næste nummer - - Notitser - nr. 01 - 2006 - side 30