Læs i næste nummer - - Notitser - nr. 02 - 2004 - side 47