Kursus på Instituttet, lørdag den 12. februar kl. 10-14 - - Institut og Center - nr. 02 - 2005 - side 61