Kursus på Instituttet d. 22.2, kl. 10-16.30 - - Institut og Center - nr. 02 - 2004 - side 47