Kristendommens verdensepoke - - Artikler af Martinus - nr. 03 - 2007 - side 72