Kosmologisk aften - - Institut og Center - nr. 03 - 2007 - side 94