Korrespondancen mellem det fysiske og psykiske plan (Telepati) - - Artikler af Martinus - nr. 04 - 2015 - side 99