Kommentarer til årsrapporterne 2006 - - Instituttets regnskab - nr. 07 - 2007 - side 219