Kastanieknop - et af naturens mange forårstegn - - Forsidebillede - nr. 05 - 1978 - side 49