Karmaloven er et princip om årsag og virkning - ikke om straf - - Martinus skrev - nr. 07 - 1997 - side 137