Kærlighed kan godt være ubehagelig - - Spørg om kosmologi - nr. 02 - 2016 - side 42