Kære Kosmos-abonnent - - Institut og Center - nr. 02 - 2007 - side 62