Jordmenneskets to sind - - Tegning - nr. 09 - 1978 - side 108