Internationalt børneår 1979 - - Tegning - nr. 04 - 1979 - side 48