Inspirationsophold for arkitekter, kunstnere eller andre, der arbejder med arkitektoniske udtryk - - Nyt fra verden - nr. 04 - 2015 - side 126