Identifikasjon med Judas - - Øvrige artikler - nr. 04 - 2006 - side 111