I vor fremskriden mod Gud fordunster det bitre og smertelige - - Aforismer - nr. 01 - 2007 - side 10