Hvorfor Island? - - Øvrige artikler - nr. 04 - 2007 - side 120