Hvordan skal vi straffe forbrydere? - - Spørg om kosmologi - nr. 02 - 2004 - side 36