Hvordan opfatter Martinus vore drømme? - - Spørg om kosmologi - nr. 01 - 2005 - side 23