Hvordan når vi frem til det rigtige menneskerige? - - Læseren spørger - Instituttet svarer - nr. 10 - 1979 - side 110