Hvor kort kan det siges? - - Kommentar - nr. 01 - 2007 - side 2