Hvor er der foredrag og studiekredse - - Notitser - nr. 01 - 2004 - side 12