Hvor er der foredrag og studiekredse - - Notitser - nr. 07 - 2004 - side 165