Hvor er der foredrag og studiekredse? - - Notitser - nr. 09 - 2007 - side 267