Hvor er der foredrag og studiekredse? - - Notitser - nr. 04 - 2007 - side 109