Hvor er der foredrag og studiekredse - - Notitser - nr. 10 - 2005 - side 307