Hvor er der foredrag og studiekredse - - Notits - nr. 06 - 1997 - side 119