Hvor er der foredrag og studiekredse? - - Notitser - nr. 07 - 2016 - side 205