Hvor er der foredrag og studiekredse? - - Notitser - nr. 03 - 2016 - side 78