Hvad kan vi opleve, når vi er "døde"? - - Spørg om kosmologi - nr. 09-10 - 2004 - side 213