Herskab og tjenestefolk - - Kommentar - nr. 02 - 2004 - side 26