Guddommens bevidsthedsfornyelse - - Artikel - nr. 14 - 1978 - side 159