Foreløbig skitseplan - - Tegning - nr. 13 - 1978 - side 154