Foredrag i september og oktober - - Vedlagt dette nummer - nr. 12 - 1978 - side upm