Foredrag i Danmark og Sverige - - Vedlagt dette nummer - nr. 04 - 1978 - side upm