Forårskurser i Klint - - Institut og Center - nr. 05 - 2004 - side 119