"For den, der har, til ham skal der gives" - - Øvrige artikler - nr. 04 - 2015 - side 123