For 10 år siden - DEV 4 - - Institut og Center - nr. 04 - 2004 - side 95